25 listopada 2017   
 Dokumenty
.........................................................................................................................................


 • Godziny lekcji i przerw - (pobierz)
 • Statut szkoły - (pobierz)
 • Misja szkoły - (pobierz)
 • Koncepcja pracy szkoły - (pobierz)
 • Stypendium im. Jana Pawła II - (wniosek
 • Stypendium socjalne - (informacja)
 • Wyprawka pierwszoklasisty - (informacja)
 • Wyprawka szkolna - (informacja)
 • Darmowy podręcznik - (informacja)
 • Szkolny regulamin korzystania z darmowych podreczników - (regulamin)
 • Wniosek na zakup podręczników - (pobierz)
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej - (pobierz)
 • Wniosek o stypendium szkolne - (pobierz)
 • Oświadczenie stypendium szkolne - (pobierz)
 • Wykaz podręczników - (pobierz)
 • Podręczniki do języków obcych - (pobierz)
 • Regulamin korzystania z kortu tenisowego w SP7- (pobierz)

 

 

                                                                                            

 


 • Godziny lekcji i przerw - (pobierz)
 • Statut szkoły - (pobierz)
 • Misja szkoły - (pobierz)
 • Koncepcja pracy szkoły - (pobierz)
 • Stypendium im. Jana Pawła II - (wniosek
 • Stypendium socjalne - (informacja)
 • Wyprawka pierwszoklasisty - (informacja)
 • Wyprawka szkolna - (informacja)
 • Darmowy podręcznik - (informacja)
 • Szkolny regulamin korzystania z darmowych podreczników - (regulamin)
 • Wniosek na zakup podręczników - (pobierz)
 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej - (pobierz)
 • Wniosek o stypendium szkolne - (pobierz)
 • Oświadczenie stypendium szkolne - (pobierz)
 • Wykaz podręczników - (pobierz)
 • Podręczniki do języków obcych - (pobierz)
 • Regulamin korzystania z kortu tenisowego w SP7- (pobierz)

 

 

                                                                                            

 

  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Sprawdzian

szóstoklasisty

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Sprawdzian

szóstoklasisty

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________