.......................................................................................................................................................................... 

     

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze

edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości

i bezpieczeństwa młodych osób.

Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o

konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

                                                                                            

.......................................................................................................................................................................... 

     

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze

edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości

i bezpieczeństwa młodych osób.

Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o

konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

5 grudnia 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-11-11 | Views: 17

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała w tym roku szkolnym akcję NARODOWE CZYTANIE 2023. 

 

 

 

 

Finał uroczystości odbył się 13 października w trakcie Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy obsługi i administracji, przedstawiciele władz nadzorujących szkołę i zaproszeni gości wspólnie odczytali fragmenty dzieła Elizy Orzeszkowej. Spotkanie przy lekturze NAD NIEMNEM miało uroczysty i niecodzienny charakter. Aby Narodowe Czytanie 2023 mogło się odbyć w naszej szkole, należało podjąć pewne zadania poprzedzające. Pierwszym punktem było  wypełnienie odpowiedniego  formularza i przesłanie go do Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP. Po pozytywnej weryfikacji naszego wniosku przez Kancelarię Prezydenta, mogliśmy przystąpić do pracy nad projektem. W trakcie przygotowań przysłano z Warszawy pieczęć, będącą logo tegorocznego Narodowego Czytania. Pieczęć wykorzystaliśmy przygotowując podziękowania dla każdego czytającego dzieło NAD NIEMNEM. Po zakończonej akcji z Biura Kancelarii Prezydenta RP szkoła otrzymała pamiątkowe wydanie dzieła Elizy Orzeszkowej i list gratulacyjny od Prezydenta RP.  Wspólnie przygotowane przez pracowników szkoły zadanie wymagało wiele pracy. Cieszymy się, że włączyliśmy się  do działania, które promuje polską literaturę i historię. 

Galeria - zobaczReturn
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________