.......................................................................................................................................................................... 

     

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze

edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości

i bezpieczeństwa młodych osób.

Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o

konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

.......................................................................................................................................................................... 

     

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze

edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości

i bezpieczeństwa młodych osób.

Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o

konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4 października 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Efekty pracy Świetlicy SP7 w roku szkolnym 2022/2023

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-08-21 | Views: 123

 

W roku szkolnym 2022/2023 w Świetlicy SP7 realizowano autorską innowację , pt. „Każdy dzień w świetlicy szkolnej jest świętem”. 

 

 

 W zajęciach tego projektu wzięło udział ponad 293 uczniów z klas 1-8. W czasie od września 2022 r do końca roku szkolnego 2022/2023 w innowacji brały udział następujące nauczycielki: p. Maria Kuczer-Dobiszewska, p. Joanna Fabisz, p. Daria Gramont-Marcinczak, p. Monika Jaskuła, p. Jolanta Kasprzak, p. Paula Maćkowiak, p. Justyna Smektała, p. Agnieszka Szewczyk, p. Monika Włodarczak i autorka projektu-Izabela Lis. Do najciekawszych zadań-świąt zrealizowanych w II półroczu należą:

-17.02.2023-Dzień Kota ( pogadanki o właściwej opiece nad zwierzętami, prace plastyczno-techniczne, tatuaże z postaciami kotów);

-27.01.2023-Dzień Lego (propagowanie łamigłówek, konstruowanie pojazdów z klocków Lego-Laboratorium Przyszłości);

-17.03.2023-Dzień Maskotki ( samodzielne szycie zabawek przez dzieci);

-21.03.2023-Dzień Kolorowej Skarpetki ( poprzedzająca prelekcja dla uczniów świetlicy na temat Zespołu Downa, wspólna zabawa na sali Radosnej Szkoły  i placu zabaw, przedstawienie kukiełkowe, wspólny posiłek z gości z Zespołu Szkół Specjalnych,  upominki);

-23.03.2023-Dzień Otwarty Szkoły ( warsztaty dla przedszkolaków na temat powietrza, skręcanie baloników);

-18.04.2023- Dzień Ćwiczeń i Masażu ( ćwiczenia różnych elementów jogi dla dzieci, taniec, wzajemne masowanie pleców do czytanych wierszy);

-8.05.2023-Dzień Minerałów ( wystawa otwarta, pt. Skarby Ziemi, wykonanie modeli amonitów, oglądanie filmów edukacyjnych o minerałach z terenów Polski);

-12.05.2023-Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki ( ułożenie wierszyka, wykonanie laurki, złożenie życzeń higienistce szkolnej);

- 17 i 18. 05.2023-Dzień Pszczół i Dzień z Pasją ( zapoznanie z rolą pszczół w środowisku, wykonanie modeli ula z pszczołami, pogadanki o pasjach, zainteresowaniach, prezentacje);

-6.06.2023-Dzień Chemika (przygotowanie specjalnych podziękowań i plakatu,  zajęcia laboratoryjne prowadzone przez nauczyciela chemii);

-16.06.2023-Dzień Żyrafy ( wprowadzenie uczniów w czas wakacyjnych marzeń, wykonanie ozdób z wizerunkiem żyrafy, ciekawostki przyrodnicze).

Ważnymi realizowanymi zagadnieniami wychowawczymi była: praktyczna nauka tolerancji, poprawnych relacji między uczniami, umiejętności zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wrażliwości na potrzeby osób chorych. Przeprowadzono wspaniałe akcje m.in.: „Dzień Serca”, „Dzień Kolorowej Skarpetki”, zbiórki pieniężne, challenge i inne formy pomocy charytatywnej. Niezapomniane chwile Świetliki spędziły na Sali Radosnej Szkoły, hali sportowej, czy placu zabaw. Dzieci uczono także wdzięczności-w świetlicy stał przez cały rok słoik „Dobrych uczynków”, gdzie każdy uczeń mógł imiennie pochwalić się swoim pozytywnym czynem. Nie zapomniano o życzeniach świątecznych, Święcie Pielęgniarki, Święcie Sekretarek, podziękowaniach dla personelu szkoły. Wszystkie działania nauczycieli związane z innowacją powodowały stopniowy wzrost poczucia własnej wartości u nieśmiałych dzieci. W znanej i przychylnej grupie wiekowej,  otwierały się i rozwijały swoje talenty. Z grupy Świetlików mamy mistrzów, którzy już pod opieką wychowawców czy nauczycieli specjalistów, zdobywali laury w  konkursach międzyszkolnych. Dzięki innowacji uczniowie poznawali podstawowe wiadomości o różnych zawodach. Ich fascynację tą tematyką można było zaobserwować w trakcie zabaw dowolnych. Bawiono się w pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, strażaków.

Oto niektóre wymierne efekty naszych wspólnych działań:

-chętne dzieci poznały podstawy szycia, malowania pisanek, haftowania, zbierania znaczków i kolekcjonowania minerałów;

-każdy uczestnik zajęć wie, gdzie szukać potrzebnych informacji;

-uczniowie potrafią zgodnie stworzyć plakat na podany temat;

-dzieci poznały nowe dla nich techniki plastyczne;

-posmakowały radości tworzenia piosenek i ich publicznego wykonywania;

-bawiły się w teatr, same tworzyły role;

-każde zajęcia ekologiczne uczyło ich otwartości na potrzeby przyrody, miłości do naszych braci mniejszych;

-z klocków z Laboratorium Przyszłości uczniowie tworzyli kreatywne prace;

-samodzielnie potrafią już zrobić sok, czy smaczną kanapkę, znają zasady zdrowego odżywiania.

Przez cały rok szkolny naturalną dekorację świetlicy stanowiły wywieszone w niej prace uczniów. Kilka plakatów spod ręki Świetlików było też zawieszonych na terenie szkoły. O bieżących postępach innowacji dowiadywać się rodzice z artykułów i zdjęć z Facebooka.

W całym roku szkolnym 2022/2023 zrealizowano 177 tematów w formie świąt świetlicowych. Świetlica szkolna przy realizacji zadań innowacji korzystała z pomocy: bibliotekarek szkolnych, pań z sekretariatu, pedagoga i psychologa oraz  higienistki szkolnej. Składamy podziękowania:

-Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej za umożliwienie realizacji projektu  oraz zgodę na nowatorską formę przeprowadzania zajęć świetlicowych;

-Przyjaciołom Świetlicy, Rodzicom dzieci za przekazane materiały do twórczych prac plastyczno-technicznych i zabaw ogólnorozwojowych;

-Koleżankom, które swoją codzienną pracą wzbogacały innowację we wspaniałe pomysły i tworzyły miłą, domową  atmosferę;

-Wychowankom za aktywność, uśmiech, chęć odkrywania nowego i piękne prace artystyczne. 

Brawo Świetliki!

Izabela Lis

 


Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________