.......................................................................................................................................................................... 

     

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze

edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości

i bezpieczeństwa młodych osób.

Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o

konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4 października 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Z siódemką dla klimatu

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-07-09 | Views: 111

 

Nasza szkoła realizowała projekt edukacyjny Szkoła dla klimatu. 

 

 

 Celem było uświadomienie czym są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia oraz w jaki sposób można te zmiany łagodzić i jakie działania należy podejmować. Nawet te działania, które są podejmowane w niewielkiej skali, mogą przynieść wymierne efekty dla przyrody, dla nas, stać się przykładem dobrych praktyk - każdy z nas może swoimi decyzjami i wyborami wpłynąć na poprawę jakości stanu środowiska w swojej okolicy, Odbyły się warsztaty, podczas których zwróciliśmy uwagę na to, że ważne jest to, jakie zmiany zachodzą w środowisku w odległym zakątku świata i ma to wpływ na nasze środowisko lokalne, dlaczego warto, co to jest recykling, jakie są zasady segregacji śmieci w naszym mieście, co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. Rozmawialiśmy o niezwykle ważnej roli drzew w naszym życiu, dlaczego należy im się ochrona, dlaczego należy dbać o zieleń w mieście. Rozmawialiśmy o przepięknej przyrodzie na terenie Piaski-Szczygliczka oraz o zwierzętach i ptakach, które mają tam swoje domy. Uczniowie klas 4 i 5 uczestniczyli w spotkaniu z panem Pawłem Dolatą, członkiem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Na spotkaniu była mowa o obserwacji bocianów. Pan Paweł opowiedział nam o miejscach budowania gniazd, jaki jest tryb życia i sposób odżywiania się bocianów. Zapoznał także uczniów m. in. z problematyką badania i obrączkowania bocianów na terenie powiatu ostrowskiego. Uczniowie klas 8a i 8c bardzo chętnie zaangażowali się w organizację łąki kwietnej na terenie naszej szkoły oraz przy stawie Szulca. Posadziliśmy rośliny, tworząc miejsce przyjazne dla małych organizmów, a szczególnie pszczół i owadów, które zapylają kwiaty. Dobrze funkcjonujące środowisko gwarantuje nam zdrową przestrzeń do życia, jest nam niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania. Każdy z nas swoimi decyzjami i wyborami może wpłynąć na poprawę jakości jego stanu i tym samym poprawy jakości życia. Projekt edukacyjny realizowaliśmy w ramach konkursu, otrzymując grant w wysokości 2000 zł. "Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, a Sponsorem konkursu jest firma Procter & Gamble DS Polska SP. z o. o."

 Galeria - zobacz

 


Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________