.......................................................................................................................................................................... 

     

Komeda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp. prowadzi działania o charakterze

edukacyjno- profilaktycznym, mającym na celu wzrost świadomości

i bezpieczeństwa młodych osób.

Głównym celem jest uświadomienie dzieci i młodzieży o

konsekwencjach wynikających z popełnienia zachowania niezgodnego z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4 października 2023   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2023-06-21 | Views: 103

 

Nadia Kucharska ze Szkoły Podstawowej nr 7- otrzymała wyróżnienie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego, którego organizatorem była Miejsko- Gminna Biblioteka w Skępem. 

 Celem tego wydarzenia jest pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród młodzieży i promowanie młodych talentów.  Każdy uczestnik mógł przesłać trzy utwory o dowolnej tematyce. Na konkurs wpłynęło 91 zestawów z całej Polski; łącznie 271 wierszy. Nadia Kucharska zdobyła w konkursie wyróżnienie za zestaw tekstów. Honorowy Patronat nad wydarzeniem sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Warto dodać, że jurorami konkursu są ludzie kultury; poeci, pisarze,pedagodzy.   Nagrodzone wiersze to gra słów, które tworzą oryginalne metafory i skojarzenia. Z ich treści wyłania się obraz młodej i wrażliwej dziewczyny, która z uwagą spogląda na świat.  Cieszymy się z sukcesu Nadii i życzymy jej, aby nigdy nie zatraciła umiejętności kreowania poetyckiego obrazu świata. Opiekunem polonistą laureatki jest Grażyna Krolek.

 Galeria - zobaczReturn
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________