____________________________________________________________________________________________________________________

  

                         

                                                                                                               Klub Małego Programisty on-line

 

 

 KOMUNIKAT
 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.

Nadal będzie się odbywało nauczanie zdalne.

Ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek zostały przedłużone do 7 czerwca  br.

 

Podano również planowane terminy egzaminów.

Od 16 czerwca do 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

 

Z wyrazami szacunku

Urszula Twardowska

dyrektor szkoły

 

----------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w każdy wtorek i środę w godzinach od 10.30 do 15.00 istnieje możliwość

wypożyczania uczniom książek ze szkolnej biblioteki.

Od 25. maja do 7. czerwca br. odbywają się w porozumieniu z zainteresowanymi

rodzicami zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III.

Od 1. czerwca do 7. czerwca br. zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów

według ustalonego w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami,

uczniami i wychowawcami harmonogramu.

Zaplanowane konsultacje dotyczyć będą przedmiotów: języka polskiego,

matematyki, języka angielskiego i wychowania fizycznego.

Od 1. czerwca br. zostaną uruchomione zajęcia sportowe

w ramach programów SMOK i SKS.

Wszystkie spotkania w szkole odbywają się z zachowaniem i przestrzeganiem

procedur związanych z Covid-19.

W przypadku otrzymania kolejnych wytycznych z MEN, MZ i GIS będziemy wdrażać kolejne zadania.

 
Urszula Twardowska
Dyrektor szkoły
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


_______________________________________________________________

 

 

Szanowni Rodzice,

W wyniku panującej pandemii warunki naszego życia uległy istotnej zmianie. Są to zmiany, które mogą pogarszać psychiczne funkcjonowanie wielu z nas.
W związku z tym w Ostrowie Wielkopolskim uruchomione zostały dwa numery telefonów, pod którymi specjaliści świadczyć będą pomoc psychologiczną.

Linie telefoniczne są dedykowane zarówno dorosłym,  jak i młodszym mieszkańcom naszego miasta.
Wsparcie można uzyskać pod nr 669 991 530 oraz 669 990 592 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-19:00.

 

_______________________________________________________________

 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                         

                                                                                                               Klub Małego Programisty on-line

 

 

 KOMUNIKAT
 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.

Nadal będzie się odbywało nauczanie zdalne.

Ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek zostały przedłużone do 7 czerwca  br.

 

Podano również planowane terminy egzaminów.

Od 16 czerwca do 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

 

Z wyrazami szacunku

Urszula Twardowska

dyrektor szkoły

 

----------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w każdy wtorek i środę w godzinach od 10.30 do 15.00 istnieje możliwość

wypożyczania uczniom książek ze szkolnej biblioteki.

Od 25. maja do 7. czerwca br. odbywają się w porozumieniu z zainteresowanymi

rodzicami zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III.

Od 1. czerwca do 7. czerwca br. zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów

według ustalonego w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami,

uczniami i wychowawcami harmonogramu.

Zaplanowane konsultacje dotyczyć będą przedmiotów: języka polskiego,

matematyki, języka angielskiego i wychowania fizycznego.

Od 1. czerwca br. zostaną uruchomione zajęcia sportowe

w ramach programów SMOK i SKS.

Wszystkie spotkania w szkole odbywają się z zachowaniem i przestrzeganiem

procedur związanych z Covid-19.

W przypadku otrzymania kolejnych wytycznych z MEN, MZ i GIS będziemy wdrażać kolejne zadania.

 
Urszula Twardowska
Dyrektor szkoły
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


_______________________________________________________________

 

 

Szanowni Rodzice,

W wyniku panującej pandemii warunki naszego życia uległy istotnej zmianie. Są to zmiany, które mogą pogarszać psychiczne funkcjonowanie wielu z nas.
W związku z tym w Ostrowie Wielkopolskim uruchomione zostały dwa numery telefonów, pod którymi specjaliści świadczyć będą pomoc psychologiczną.

Linie telefoniczne są dedykowane zarówno dorosłym,  jak i młodszym mieszkańcom naszego miasta.
Wsparcie można uzyskać pod nr 669 991 530 oraz 669 990 592 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00-19:00.

 

_______________________________________________________________

 
 

 

1 czerwca 2020   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Kształtowanie postaw europejskich

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2019-06-11 | Views: 206

XIII Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

W bieżącym roku szkolnym  konkurs odbył się  dnia 11 czerwca 2019 roku  i związany był z miejskimi obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do wspólnoty państw Unii Europejskiej. 

 

 

 

Zważywszy na procesy cywilizacyjne zachodzące na świecie i w Europie, których wyraźną tendencją są kierunki integracji politycznej, militarnej, społecznej, demokratyzacja życia, ściślejsze i pełniejsze międzyludzkie i międzynarodowe kontakty - przygotowanie młodego pokolenia, któremu przyjdzie przeżywać swoją dorosłość w Europie zjednoczonych narodów i państw staje się zadaniem pierwszorzędnej wagi dla wszystkich odpowiedzialnych za sprawy edukacji.
Działania edukacyjne mają przekazywać rzetelne informacje na temat integrującej się Europy.
Edukacja ma wspierać dziecko w procesie wchodzenia w nową rolę – młodego Europejczyka, przybliżać nieznane, wyjaśniać niezrozumiałe, uczyć aktywności i kreatywności.
Promując  naukę języków obcych i   dostrzegając zarazem ogromną chęć uczniów do nabywania nowych umiejętności, ich potrzebę rywalizacji i weryfikowania własnych osiągnięć  placówka organizuje  corocznie od 13 lat Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej  dla szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W bieżącym roku szkolnym  konkurs odbył się  dnia 11 czerwca 2019 roku  i związany był z miejskimi obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do wspólnoty państw Unii Europejskiej. Konkurs odbył się pod hasłem: : Europa nasz wspólny dom- zjednoczeni w różnorodności”
Głównym celem konkursu jest kształtowanie  postaw europejskich, rozwijanie wartości demokratycznych, wychowywanie do życia w tolerancji i poszanowaniu innych kultur.
Zgodnie z regulaminem konkursu zespoły uczniów ze szkół podstawowych  podjęły rywalizację w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-IV, oraz klas V-VII.
W rundzie konkursowej uczniowie  prezentowali  wiedzę związaną z tradycjami,  kulturą legendami i baśniami wybranych państw europejskich, prezentowali zwroty oraz piosenki  w wybranym języku  obcym. Wykonali  prace plastyczne  ujmujące wspaniałą architekturą i zabytkami wybranych krajów.  Biorąc pod uwagę wkład pracy ucznia, oryginalność pomysłu i  kreatywność  komisja konkursowa, w której skład weszli w tym roku przedstawiciele ostrowskiej kultury,   wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach:
I miejsce w kategorii klas II- IV  zajęła Szkoła Podstawowa  nr 9 w Ostrowie Wlkp.
II miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej  Edukator  Ostrowie  Wlkp.
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr  11  w Ostrowie Wlkp. oraz Szkoła Podstawowa nr 7
 

W kategorii klas V-VII:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr  7 w Ostrowie Wlkp.
II miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr  9 w Ostrowie Wlkp.
III miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4  w Ostrowie Wlkp.

Konkurs organizowany jest corocznie przy współudziale Urzędu Miejskiego w  Ostrowie Wielkopolskim, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Programu Agencji Narodowej Erasmus+  oraz Szkolnego Klubu Młodego Europejczyka.Koordynatorem konkursu była nauczycielka Ewa Bartczak.
Poprzez uczestnictwo w działaniach związanych z Unią Europejską uczniowie mają szansę przyczynić się do tworzenia bardziej solidarnego społeczeństwa oraz promowania aktywnych postaw obywatelskich a warunkiem sukcesu jest korzystanie z ich ogromnych ambicji entuzjazmu i poświęcenia.

 
Galeria zdjęć - zobacz

 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________