____________________________________________________________________________________________________________________

  

                     

                                                                                          

 

_________________________________________________________________________               

 _____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                     

                                                                                          

 

_________________________________________________________________________               

 _____________________________________________________________________________________________________________________

24 października 2019   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Kształtowanie postaw europejskich

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2019-06-11 | Views: 120

XIII Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

W bieżącym roku szkolnym  konkurs odbył się  dnia 11 czerwca 2019 roku  i związany był z miejskimi obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do wspólnoty państw Unii Europejskiej. 

 

 

 

Zważywszy na procesy cywilizacyjne zachodzące na świecie i w Europie, których wyraźną tendencją są kierunki integracji politycznej, militarnej, społecznej, demokratyzacja życia, ściślejsze i pełniejsze międzyludzkie i międzynarodowe kontakty - przygotowanie młodego pokolenia, któremu przyjdzie przeżywać swoją dorosłość w Europie zjednoczonych narodów i państw staje się zadaniem pierwszorzędnej wagi dla wszystkich odpowiedzialnych za sprawy edukacji.
Działania edukacyjne mają przekazywać rzetelne informacje na temat integrującej się Europy.
Edukacja ma wspierać dziecko w procesie wchodzenia w nową rolę – młodego Europejczyka, przybliżać nieznane, wyjaśniać niezrozumiałe, uczyć aktywności i kreatywności.
Promując  naukę języków obcych i   dostrzegając zarazem ogromną chęć uczniów do nabywania nowych umiejętności, ich potrzebę rywalizacji i weryfikowania własnych osiągnięć  placówka organizuje  corocznie od 13 lat Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej  dla szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W bieżącym roku szkolnym  konkurs odbył się  dnia 11 czerwca 2019 roku  i związany był z miejskimi obchodami 15-lecia wstąpienia Polski do wspólnoty państw Unii Europejskiej. Konkurs odbył się pod hasłem: : Europa nasz wspólny dom- zjednoczeni w różnorodności”
Głównym celem konkursu jest kształtowanie  postaw europejskich, rozwijanie wartości demokratycznych, wychowywanie do życia w tolerancji i poszanowaniu innych kultur.
Zgodnie z regulaminem konkursu zespoły uczniów ze szkół podstawowych  podjęły rywalizację w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-IV, oraz klas V-VII.
W rundzie konkursowej uczniowie  prezentowali  wiedzę związaną z tradycjami,  kulturą legendami i baśniami wybranych państw europejskich, prezentowali zwroty oraz piosenki  w wybranym języku  obcym. Wykonali  prace plastyczne  ujmujące wspaniałą architekturą i zabytkami wybranych krajów.  Biorąc pod uwagę wkład pracy ucznia, oryginalność pomysłu i  kreatywność  komisja konkursowa, w której skład weszli w tym roku przedstawiciele ostrowskiej kultury,   wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach:
I miejsce w kategorii klas II- IV  zajęła Szkoła Podstawowa  nr 9 w Ostrowie Wlkp.
II miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej  Edukator  Ostrowie  Wlkp.
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr  11  w Ostrowie Wlkp. oraz Szkoła Podstawowa nr 7
 

W kategorii klas V-VII:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr  7 w Ostrowie Wlkp.
II miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr  9 w Ostrowie Wlkp.
III miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4  w Ostrowie Wlkp.

Konkurs organizowany jest corocznie przy współudziale Urzędu Miejskiego w  Ostrowie Wielkopolskim, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Programu Agencji Narodowej Erasmus+  oraz Szkolnego Klubu Młodego Europejczyka.Koordynatorem konkursu była nauczycielka Ewa Bartczak.
Poprzez uczestnictwo w działaniach związanych z Unią Europejską uczniowie mają szansę przyczynić się do tworzenia bardziej solidarnego społeczeństwa oraz promowania aktywnych postaw obywatelskich a warunkiem sukcesu jest korzystanie z ich ogromnych ambicji entuzjazmu i poświęcenia.

 
Galeria zdjęć - zobacz

 Return
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________