____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

         

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

20 października 2018   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Nowa pracownia języka niemieckiego

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2018-03-10 | Views: 181

 

 Edukacja językowa na miarę XXI wieku

 

 

Warunkiem przetrwania w błyskawicznie zmieniającej się wokół nas rzeczywistości jest podążanie za tempem  przemian. To wyzwanie ma wymiar interdyscyplinarny, a jedną z dziedzin, która nie ucieknie przed zmianami jest edukacja. Jest to o tyle ważne, że wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do nauczania nie jest obojętne dla naszych zdolności adaptacyjnych do dzisiejszego świata. Szkoła jako instytucja funkcjonuje dziś w świecie nowych możliwości, w którym przy odpowiedniej motywacji i nakładach możliwa jest realizacja nauczania w formie zupełnie odmiennej niż jeszcze 10 lat temu.
 

Uczniowie naszej szkoły od września bieżącego roku mają możliwość wykorzystywania i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym w nowo powstałej pracowni języka niemieckiego,  która została zakupiona ze środków finansowych Rady Rodziców  i działającego przy szkole stowarzyszenia „ Czas dla Dzieci” Nowa pracownia przyczyni się z pewnością do  podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia naszych uczniów oraz wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
Lista korzyści, jakie daje nauka języka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  jest bardzo duża. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej edukacji językowej, ale otrzymuje możliwość  realizowania własnych  projektów  i wykorzystywania ich dla własnych potrzeb.
Galeria zdjęć- zobacz
 Return
  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________