____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

          

 

______________________________________________________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

          

 

______________________________________________________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________________________________________________

 

13 grudnia 2018   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Europejskie Spotkanie Wigilijne 2017

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2017-12-21 | Views: 234

Różnorodność kulturowa a tradycje świąteczne

 Celem rozbudzania zainteresowań uczniów w zakresie poznawania języków obcych, a tym samym rozwijania umiejętności komunikacji międzynarodowej corocznie już od wielu  lat w naszej szkole organizowana jest uroczystość dla środowiska lokalnego promująca różnorodność kulturową państw zjednoczonej Europy.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dnia 20 grudnia odbyła się w Ostrowskim Forum Synagoga uroczystość pt: „Europejskie spotkanie Wigilijne.”

Uroczystość przygotował działający w szkole Klub Młodego Europejczyka i  uczniowie klas  4, 5 i 6 pod kierunkiem nauczycieli  języków obcych. Uczniowie  zaprezentowali  w języku angielskim i niemieckim  ulubione i znane wszystkim kolędy i piosenki  świąteczne, wprowadzając tym samym wszystkich przybyłych na uroczystość gości w magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.  W magicznej, pięknej  świątecznej scenerii  uczniowie zapoznali   wszystkich uczestników spotkania ze  zwyczajami i tradycjami  bożonarodzeniowymi  Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji, Chorwacji i Portugalii, z  którymi to państwami  szkoła rozpoczęła  dwuletnią współpracę w ramach międzynarodowego programu Erasmus pt: "No place for hate."  W uroczystości uczestniczyli naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Jolanta Maćkowiak oraz kierownik wydziału Krystyna Pichet, prezes stowarzyszenia "Czas dla Dzieci" Joanna Lisiak, prezes stowarzyszenia " Dziecięce Marzenia" Krystyna Fischer-Bąk, przedstawiciele środowiska lokalnego i mieszkańcy   Osiedla nr 9 Nowe Parcele.

Poprzez realizację takich przedsięwzięć nauczyciele języków obcych są w pełni przekonani,  iż w ten sposób przyczyniają  się do wskazania  uczniom potrzeby uczenia się języków obcych,  a tym samym  uświadamiając  im przynależność  do wspólnoty europejskiej wzmacniają  młodzieńczą motywację do nauki języka obcego, który stanowi  podstawę funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Galeria- zobaczReturn
  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________