____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

          

 

______________________________________________________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

          

 

______________________________________________________________________________________________________________________

  

______________________________________________________________________________________________________________________

 

13 grudnia 2018   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

V Powiatowy Konkurs Plastycznym z cyklu Święta tuż, tuż…

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2017-12-19 | Views: 270

„Aniołowie są tacy…”

„…Żebyście byli zdrowi, weseli jako w niebie anieli przez cały rok!”

 

 

 Aniołowie to posłańcy Boga, którzy symbolizują dobroć. Przypisuje się im moc spełniania cudów i zwiastowania ludziom rzeczy wielkiej wagi. W nawiązaniu do symboliki Świąt Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa nr 7 ogłosiła po raz piąty Powiatowy Konkurs Plastyczny „Aniołowie są tacy…”  z cyklu „Święta tuż, tuż”, który od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, a prace przedstawiają wysoki poziom artystyczny. W dniu 15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Dyrektor szkoły Urszula Twardowska przywitała zaproszonych gości – członków jury, Radę Osiedla nr 9, Radę Rodziców, Klub Seniora „Optymiści”, laureatów konkursu, rodziców oraz nauczycieli. Na konkurs nadesłano blisko siedemset prac plastycznych wykonanych rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi. W tym roku jurorzy Ewa Malarczyk - artysta plastyk, Renata Sikora - pedagog, animator kultury nagrodziły i wyróżniły 44 prace plastyczne. Jury oceniało walory artystyczne prac, szczególną pomysłowością, oryginalne ujęcie tematu, formę, walory estetyczne. Otwarcie wystawy pokonkursowej uświetnił występ uczniów klasy szóstej „a”. Młodzi artyści najlepszych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Osiedla nr 9 oraz Radę Rodziców. Koordynatorami konkursu były Violetta Lebda i Elżbieta Bachorska.

Galeria - zobacz Return
  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________