____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

         

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

         

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

25 września 2018   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

Zakończenie i podsumowanie projektu

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2017-10-11 | Views: 203

„Bogactwo kultur inspiracją naszego rozwoju’’ - projekt zrealizowany w ramach  wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i  dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Edukacyjna inicjatywa to 8-miesięczna realizacja działań o zasięgu międzynarodowym mająca na celu  poszerzenie wiedzy w obszarze posługiwania się  językami obcymi  uczniów szkół podstawowych z Polski i Europy  poprzez autentyczne  kontakty międzynarodowe  rówieśników, bezpośrednie spotkania, kontakty internetowe, gry i zabawy, zajęcia integracyjne, konkursy, zawody sportowe, obcowanie ze sztuką i  wycieczki.

 

Pragnąc lepiej przygotować młodzież do funkcjonowania w zjednoczonej Europie nauczyciele poprzez realizację  projektu pragnęli wyposażyć uczniów w jak najlepszą wiedzę w zakresie języków obcych oraz pokazali  nowoczesne narzędzia doskonalenia umiejętności języka obcego, komunikowania się i pozyskiwania nowych kontaktów.
Projekt miał na celu rozwijanie i propagowanie nowych technik nauczania i elastycznych stylów uczenia się przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Działania w projekcie zachęcały do autonomii w uczeniu się, ułatwiły  proces uczenia się dla różnych grup uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych. Bardzo istotnym celem było również promowanie znajomości języków obcych wśród środowiska lokalnego, a tym samym  kształtowanie świadomości społecznej otwartej na wielojęzyczność. Pragnęlismy budować u uczniów  wiarę we własne możliwości językowe, jak również  umożliwić sprawdzenie własnych umiejętności językowych za pomocą konkretnych, naturalnych  sytuacji dnia codziennego w obcowaniu z zagranicznymi partnerami.
Istotnym celem projektu było  również zwrócenie uwagi uczniów na cechy wspólne i różnice w zakresie obyczajów, stosunków międzyludzkich, organizacji życia codziennego w Polsce i innych krajach europejskich.
Podejmowane w projekcie inicjatywy  miały wielostronny charakter.
Wszystkie osoby i elementy zaangażowane w projekt – uczniowie, nauczyciele, rodzice,  metody i materiały przyczyniły się do rozpoznania i spełnienia potrzeb edukacyjnych osób uczących się.
Do głównych zadań zrealizowanych podczas projektu należały:
-zacieśnianie współpracy międzynarodowej i dotychczasowych kontaktów ze szkołami partnerskimi w Europie
-wspólne uczenie się języka angielskiego z partnerami zagranicznymi- wspólne zajęcia językowe z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych
-organizacja Obchodów  Międzynarodowego Dnia Języków Obcych, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o krajach Unii Europejskiej
-organizacja tygodniowego wyjazdu zagranicznego dla uczniów klas VI SP7
-udział w corocznej  Paradzie Schumana i obchodach Dnia Europy w Warszawie
-odkrywanie i zbieranie osobistych kontaktów zagranicznych uczniów i rodziców
-prezentacja wrażeń z pobytu za granicą- spotkanie z rodzicami
-współpraca z instytucjami działającymi na rzecz Unii Europejskiej
-współpraca z przedstawicielami ambasad  krajów unijnych oraz  z działającymi w Polsce organizacjami pozarządowymi o charakterze międzynarodowym  z Fundacją Konrada Adenauera, Roberta Schumana, Friedricha Eberta oraz Instytutem Goethego w Warszawie.
Młodzi uczestnicy projektu zdobyli umiejętność działania w grupie, wspólnego przeżywania sukcesu i poszukiwania wiedzy w sposób niekonwencjonalny, czyli umiejętności które powinien posiadać „Młody Europejczyk”.  Praca młodych ludzi w projekcie skupiała się na przełamywaniu barier, porzucaniu kompleksów i niechęci do zmian, a tym samym pobudzaniu motywacji do własnego rozwoju. 
Od  10 lat corocznie  i systematycznie realizowane są w Szkole Podstawowej  nr 7 międzynarodowe projekty  edukacyjne  służące rozwijaniu umiejętności komunikacji międzynarodowej oraz promowaniu świadomości interkulturowej. Szkoła Podstawowa nr 7  w Ostrowie Wlkp. posiada kontakty z  zagranicznymi  partnerami  i sojusznikami.  Programy edukacyjne realizowano do tej pory we współpracy z  państwami europejskimi takimi jak: Włochy, Portugalia, Węgry, Hiszpania, Niemcy, Francja i Rumunia. Posiadając tak bogate doświadczenie pragniemy w dalszym ciągu  kontynuować współpracę  z zagranicznymi partnerami, która jest niezbędna do kształcenia naszej  młodzieży w zakresie umiejętności posługiwania się językiem obcym, a tym samym kształtowania  postawy  tolerancji.
Kontynuacja działań w obszarze edukacji językowej i interkulturowej w naszej szkole to inicjatywa realizacji kolejnego  projektu w ramach europejskiego programu Erasmus +
Projekt „No Place for Hate” jest dwuletnim partnerskim projektem 5 szkół europejskich i 1 tureckiej (Chorwacja, Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja i Wielka Brytania). Głównym celem projektu jest popularyzacja różnorodności kulturowej i narodowościowej. Uczestnicy projektu będą poznawać kulturę, zwyczaje rówieśników z krajów partnerskich, zasmakują kuchni, będą doskonalić umiejętności językowe tworząc słowniki, prezentacje, rozmawiać za pośrednictwem Internetu i spotykać się podczas międzynarodowych wymian uczniów.

Galeria-zobacz

 Return
  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________