____________________________________________________________________________________________________________________

  

                    

 

         

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

23 września 2018   
 AKTUALNOŚCI
................................................................................................................................................................................

XI Międzynarodowa Konferencja

Categories: | Author: Ewa Bartczak | Posted: 2017-09-22 | Views: 156

Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadania, przed którymi stoją rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Dlatego też najważniejszym wyzwaniem  we współczesnym świecie, w dobie  wszechobecnego Internetu,  jest  podjecie  wszelkich  działań  zmierzających do uświadamiania i  eliminowania zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w sieci.

 

W dniach 19-20 września 2017 r.  w Warszawie odbyła  się XI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt Klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Współorganizatorem konferencji jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Jak co roku, konferencja poświęcona była szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Adresatami wydarzenia byli przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży. W sytuacji, kiedy Internet zdominował komunikację i dostęp do informacji, trudno wyznaczyć jednoznaczne kryteria pozwalające na odróżnienie „normalnego” od „patologicznego” korzystania z sieci i komputera. Miarą nie może być jedynie czas spędzany w Internecie, bo większe znaczenie ma jego jakość – to, na co dziecko przeznacza ten czas. Jednak właśnie długie godziny spędzone przed komputerem mogą być pierwszym sygnałem alarmowym, skłaniającym rodziców do zwrócenia uwagi na dziecko. Otwarcie na innowacje i dzielenie się wiedzą, polegające na aktywnym uczestnictwie rodziców, uczniów i nauczycieli są jednymi z najważniejszych cech nowoczesnej szkoły. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu, trzeba śledzić wyniki badań i analizy zagranicznych instytucji edukacyjnych. Dotyczą one skuteczności wykorzystywania poszczególnych narzędzi, opisują nowe trendy, a także zawierają ciekawe doświadczenia osób z szeroko pojętego środowiska edukacyjnego, od których można się wiele nauczyć.
Szkołę Podstawową nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowała na konferencji nauczycielka  Ewa Bartczak.


Galeria zdjęć-zobaczReturn
  Szukaj   

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty

 

Arkusze pokazowe

______________________

 

 

______________________

 

Godziny do dyspozycji
rodziców


 ______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________