23 lipca 2024   
 Rada Rodziców SP7

 

Skład Rady Rodziców       rok szkolny 2023/24

 • Przewodniczący: Przemysław Krawętkowski 
 • Z-ca Przewodniczącej: 
 • Skarbnik: 
   


Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: 
 • Z-ca Przewodniczącej: 

 

Nr   konta   

Rady  Rodziców przy  Szkole  Podstawowej nr 7 

im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim


52  1020  2267  0000  4202   0159  3862


Ogólne warunki ubezpieczenia - oferta 57zł  i oferta 133 zł

 

 

 

Skład Rady Rodziców       rok szkolny 2023/24

 • Przewodniczący: Przemysław Krawętkowski 
 • Z-ca Przewodniczącej: 
 • Skarbnik: 
   


Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: 
 • Z-ca Przewodniczącej: 

 

Nr   konta   

Rady  Rodziców przy  Szkole  Podstawowej nr 7 

im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim


52  1020  2267  0000  4202   0159  3862


Ogólne warunki ubezpieczenia - oferta 57zł  i oferta 133 zł

 

 

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________