23 lipca 2024   
 Voki - asystent każdego nauczyciela

   „Voki – asystent każdego nauczyciela”

 
1. Cele:
a) cel ogólny innowacji
- uatrakcyjnienie prezentacji materiału oraz wprowadzania, utrwalania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
b) cele szczegółowe innowacji
- motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji
- poprawa skupienia uwagi wśród uczniów
 
Voki.com to prosty w obsłudze program internetowy do tworzenia awatarów (postaci komputerowych) wykorzystujących ludzki głos do przekazywania dowolnych treści. Z założenia, wdrożenie tej prostej innowacji pozwoli praktycznie każdemu nauczycielowi wprowadzić do swojej klasy asystenta podczas dowolnych zajęć prowadzonych w szkole i nie tylko. W praktyce, Voki.com można wykorzystać we wcześniej zaplanowanych momentach każdych zajęć. Internetowy asystent może np. podyktować uczniom temat i/lub cele lekcji, zdanie domowe, polecenie do ćwiczeń, pracy w parach, itp. Dodatkowo, asystent taki może skutecznie zwrócić uwagę całej klasy lub przywołać klasę do porządku. W zależności od prowadzonych zajęć, może także spełniać role wychowawcze, np. pomóc wychowawcy w rozwiązaniu problemu klasowego, może poprowadzić gimnastykę śródlekcyjną, lub – wspólnie z uczniami/nauczycielami – poprowadzić imprezę szkolną. Internetowy asystent sprawdzi się również idealnie w prowadzeniu zajęć w klasach młodszych. Ważnym atutem wprowadzenia innowacji jest fakt, że może ona służyć nie tylko nauczycielom, ale także uczniom. Uczniowie mogą wykorzystać program Voki.com podczas przygotowywania i przedstawiania prezentacji w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku uczniów zdolnych lecz wycofanych lub zamkniętych w sobie. Dzięki Voki.com, uczniowie ci będą mogli aktywnie włączyć się do zajęć, bez potrzeby stresu związanego z wystąpieniem publicznym. 
 

 

   „Voki – asystent każdego nauczyciela”

 
1. Cele:
a) cel ogólny innowacji
- uatrakcyjnienie prezentacji materiału oraz wprowadzania, utrwalania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
b) cele szczegółowe innowacji
- motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji
- poprawa skupienia uwagi wśród uczniów
 
Voki.com to prosty w obsłudze program internetowy do tworzenia awatarów (postaci komputerowych) wykorzystujących ludzki głos do przekazywania dowolnych treści. Z założenia, wdrożenie tej prostej innowacji pozwoli praktycznie każdemu nauczycielowi wprowadzić do swojej klasy asystenta podczas dowolnych zajęć prowadzonych w szkole i nie tylko. W praktyce, Voki.com można wykorzystać we wcześniej zaplanowanych momentach każdych zajęć. Internetowy asystent może np. podyktować uczniom temat i/lub cele lekcji, zdanie domowe, polecenie do ćwiczeń, pracy w parach, itp. Dodatkowo, asystent taki może skutecznie zwrócić uwagę całej klasy lub przywołać klasę do porządku. W zależności od prowadzonych zajęć, może także spełniać role wychowawcze, np. pomóc wychowawcy w rozwiązaniu problemu klasowego, może poprowadzić gimnastykę śródlekcyjną, lub – wspólnie z uczniami/nauczycielami – poprowadzić imprezę szkolną. Internetowy asystent sprawdzi się również idealnie w prowadzeniu zajęć w klasach młodszych. Ważnym atutem wprowadzenia innowacji jest fakt, że może ona służyć nie tylko nauczycielom, ale także uczniom. Uczniowie mogą wykorzystać program Voki.com podczas przygotowywania i przedstawiania prezentacji w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku uczniów zdolnych lecz wycofanych lub zamkniętych w sobie. Dzięki Voki.com, uczniowie ci będą mogli aktywnie włączyć się do zajęć, bez potrzeby stresu związanego z wystąpieniem publicznym. 
 

 

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________