23 lipca 2024   
 Projekty
................................................................................................................................................................................

 Dzieje Polski szlacheckiej

 

Uczniowie klas piątych w kwietniu 2015 roku uczestniczyli w żywej lekcji historii przeprowadzonej przez grupę Walhalla Inscenizacje Historyczne. Tematem spotkania były dzieje Polski szlacheckiej w XVII wieku. Uczniowie mieli możliwość wcielenia się w postaci szlachcica czy husarza a także poznania  historię oręża w XVII wieku. Ciekawy sposób narracji prowadzącego spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów klas V. Była to kolejna żywa lekcja  historii i na pewno nie ostatnia, ponieważ taka forma poznawania historii spotyka się z dużym  zainteresowaniem uczniów. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego projekty pt. „Żywe lekcje historii”.  Środki finansowe na realizację tego zadania zostały pozyskane przez Stowarzyszenie Kulturalno  - Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni z Gminy Miasto ostrów Wielkopolski.
 

Galeria-zobacz

 

I i II wojna światowa

 

W Szkole Podstawowej nr 7 gościliśmy przedstawicieli grupy rekonstrukcyjnej na "Żywej lekcji historii" Tematem spotkania była I i  II wojna światowa, działalność konspiracyjna na terenie  wielkopolski, ślady historii w odniesieniu do przypadających w 2014 roku rocznic: 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Przeprowadzone były dla uczniów klas czwartych ,piątych i szóstych. Celem ich było uzupełnienie a zarazem rozszerzenie programu ogólnego i historycznego. Dzięki zajęciom, uczniowie mogli zapoznać się z wieloma aspektami historii, dziejami światowego oręża, jak i  walką konspiracyjną w czasie II wojny światowej. Prowadzący wykorzystali wiele ciekawych rekwizytów , zachęcając młodzież do czynnego  udziału w zajęciach. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała szansę zrozumieć, jakimi wartościami kierowało się pokolenie ich rodziców i dziadków, przed jakimi stali wyborami. W czasie spotkania  uczestnicy mieli możliwość „przenieść się w czasie” i wczucia w klimat tamtej epoki zakładając mundur oraz elementy wyposażenia i poczuć się jak prawdziwy żołnierz, wcielić w rolę sanitariuszki czy powstańca łącznika.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Żywe lekcje historii".  Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia, pozyskało Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni w ramach ogłoszonego konkursu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.
 

 

 

 

Polska za czasów Mieszka

 

W dniu 22 października uczniowie klas IV i V uczestniczyli  w ”żywej lekcji historii”,  której tematem była Polska za czasów Mieszka I. Uczniowie mieli możliwość wcielenia  się w role wojów. Mogli dotknąć wyrobów tradycyjnych rzemiosł,  zobaczyć i przymierzyć dawny strój woja a także potrzymać w ręku miecz i tarczę. Usłyszeli o tym jak żyło się w grodzie i na podgrodziu .  Żywe lekcje historii spełniają ważną role w procesji edukacji, ponieważ dzięki ludziom odtwarzającym przeszłość historia nabiera barw i staje się dotykalna. Projekt będzie kontynuowany w miesiącu listopadzie.
Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia, dzięki któremu uczniowie  mogą  odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego pozyskało Stowarzyszenie Kulturalno -  Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni w ramach ogłoszonego konkursu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

 

 

-----------------------------------------------------------

"Lekcja historii"

 

W ramach programu "Młodzi dla wolności" z okazji 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, uczniowie klas VI uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem IPN panem Grzegorzem Nawrotem , który przybliżył uczniom wydarzenia związane z tym tak ważnym faktem z historii współczesnej naszej ojczyzny. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z cennymi źródłami historycznymi tematycznie związanymi ze stanem wojennym w różnych regionach Polski.

Link do strony: - zobacz
 

Galeria zdjęć

 

 

-----------------------------------------------------------

"Żywa lekcja historii"

W dniu 28 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie z żywym świadkiem historii – Panem Jerzym Sówką, który przybliżył uczniom w klasach piątych historię powstania NSZZ – Solidarność w Polsce i w Ostrowie Wielkopolskim. Pan Sówka przedstawił uczniom wiele autentycznych dokumentów, które obowiązywały w czasie stanu wojennego czy działalności NSZZ Solidarność.

Spotkanie odbyło się w ramach konkursu – "Młodzi dla wolności" organizowanego przez Prezydenta Polski.

 

Galeria zdjęć

 

 Dzieje Polski szlacheckiej

 

Uczniowie klas piątych w kwietniu 2015 roku uczestniczyli w żywej lekcji historii przeprowadzonej przez grupę Walhalla Inscenizacje Historyczne. Tematem spotkania były dzieje Polski szlacheckiej w XVII wieku. Uczniowie mieli możliwość wcielenia się w postaci szlachcica czy husarza a także poznania  historię oręża w XVII wieku. Ciekawy sposób narracji prowadzącego spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów klas V. Była to kolejna żywa lekcja  historii i na pewno nie ostatnia, ponieważ taka forma poznawania historii spotyka się z dużym  zainteresowaniem uczniów. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego projekty pt. „Żywe lekcje historii”.  Środki finansowe na realizację tego zadania zostały pozyskane przez Stowarzyszenie Kulturalno  - Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni z Gminy Miasto ostrów Wielkopolski.
 

Galeria-zobacz

 

I i II wojna światowa

 

W Szkole Podstawowej nr 7 gościliśmy przedstawicieli grupy rekonstrukcyjnej na "Żywej lekcji historii" Tematem spotkania była I i  II wojna światowa, działalność konspiracyjna na terenie  wielkopolski, ślady historii w odniesieniu do przypadających w 2014 roku rocznic: 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Przeprowadzone były dla uczniów klas czwartych ,piątych i szóstych. Celem ich było uzupełnienie a zarazem rozszerzenie programu ogólnego i historycznego. Dzięki zajęciom, uczniowie mogli zapoznać się z wieloma aspektami historii, dziejami światowego oręża, jak i  walką konspiracyjną w czasie II wojny światowej. Prowadzący wykorzystali wiele ciekawych rekwizytów , zachęcając młodzież do czynnego  udziału w zajęciach. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała szansę zrozumieć, jakimi wartościami kierowało się pokolenie ich rodziców i dziadków, przed jakimi stali wyborami. W czasie spotkania  uczestnicy mieli możliwość „przenieść się w czasie” i wczucia w klimat tamtej epoki zakładając mundur oraz elementy wyposażenia i poczuć się jak prawdziwy żołnierz, wcielić w rolę sanitariuszki czy powstańca łącznika.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Żywe lekcje historii".  Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia, pozyskało Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni w ramach ogłoszonego konkursu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.
 

 

 

 

Polska za czasów Mieszka

 

W dniu 22 października uczniowie klas IV i V uczestniczyli  w ”żywej lekcji historii”,  której tematem była Polska za czasów Mieszka I. Uczniowie mieli możliwość wcielenia  się w role wojów. Mogli dotknąć wyrobów tradycyjnych rzemiosł,  zobaczyć i przymierzyć dawny strój woja a także potrzymać w ręku miecz i tarczę. Usłyszeli o tym jak żyło się w grodzie i na podgrodziu .  Żywe lekcje historii spełniają ważną role w procesji edukacji, ponieważ dzięki ludziom odtwarzającym przeszłość historia nabiera barw i staje się dotykalna. Projekt będzie kontynuowany w miesiącu listopadzie.
Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia, dzięki któremu uczniowie  mogą  odkrywać bogactwo polskiego dziedzictwa narodowego pozyskało Stowarzyszenie Kulturalno -  Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni w ramach ogłoszonego konkursu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

 

 

-----------------------------------------------------------

"Lekcja historii"

 

W ramach programu "Młodzi dla wolności" z okazji 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, uczniowie klas VI uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem IPN panem Grzegorzem Nawrotem , który przybliżył uczniom wydarzenia związane z tym tak ważnym faktem z historii współczesnej naszej ojczyzny. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z cennymi źródłami historycznymi tematycznie związanymi ze stanem wojennym w różnych regionach Polski.

Link do strony: - zobacz
 

Galeria zdjęć

 

 

-----------------------------------------------------------

"Żywa lekcja historii"

W dniu 28 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie z żywym świadkiem historii – Panem Jerzym Sówką, który przybliżył uczniom w klasach piątych historię powstania NSZZ – Solidarność w Polsce i w Ostrowie Wielkopolskim. Pan Sówka przedstawił uczniom wiele autentycznych dokumentów, które obowiązywały w czasie stanu wojennego czy działalności NSZZ Solidarność.

Spotkanie odbyło się w ramach konkursu – "Młodzi dla wolności" organizowanego przez Prezydenta Polski.

 

Galeria zdjęć

 

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________