23 lipca 2024   
 Text/HTML
Zmniejsz


Uroczystość 60- Lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Wielkie Święto Szkoły Podstawowej nr 7 – właśnie skończyła 60 lat!

 

 

10 października 2019 roku to wyjątkowy dzień w historii szkoły – 60 lat temu pojawili się w niej pierwsi uczniowie. Aby wpisać się w historię „Siódemki”, świętowanie rozpoczęło się od wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Do fotografii stanęli  dyrekcja szkoły, nauczyciele, absolwenci i uczniowie szkoły. Następnie wszyscy przeszli do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego na uroczystą Mszę św. Kolejnym punktem dnia była  oficjalna część obchodów. W Ostrowskim Centrum Kultury zgromadzili się zaproszeni goście:

-Posłowie na Sejm RP – Jarosław Urbaniak i Tomasz Ławniczak,

-Senator RP Łukasz Mikołajczyk,

-Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Prezes Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Marlena Maląg,

-Starosta Ostrowa Wielkopolskiego – Paweł Rajski,

-Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek,

-Radni  Miasta – Joanna Lisiak, Damian Grzeszczyk, Marek Śliwiński,

-była zastępca Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Ewa Matecka,

-starszy wizytator Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu  - Jarosław Klimczak,

-dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – Anna Grabek – Konieczna,

-przewodnicząca Rady Rodziców - Izabela Binek,                   

 -dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych oraz dyrektor Przedszkola nr 14,

 -dyrektor Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych,

-komendant i zastępca – Powiatowej Komendy Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,

-przewodniczący Rady Osiedla nr 9,

-prezesi Stowarzyszeń: Czas dla dzieci, Nasze marzenia, Kulturalno – Edukacyjnego Ostrów Wielkopolski Zachodni oraz Klubu Seniora Optymiści,

-przedstawiciel banku PKO Bank Polski,

-byli i obecni nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi,

-absolwenci,

-rodzice i mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego,

-uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7,

 media lokalne – telewizja PROART, gazeta Kurier Ostrowski.

Na uroczystości obecny był także absolwent szkoły pan Lech Basiński, który  zapisany jest w księdze absolwentów pod nr 1.

            Pani dyrektor Urszula Twardowska w swoim przemówieniu nawiązała do historii szkoły i jej obecnej roli w środowisku. Zwróciła uwagę, żeSzkoła Podstawowa nr 7 wrosła w pejzaż Ostrowa Wielkopolskiego i stała się szkołą pokoleniową. Jej dzieje to ważna część historii miasta, ponieważ ludzie w niej  wychowani przyczyniali się i przyczyniają do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Ostrowa. Na przestrzeni 60 lat szkoła wykształciła tysiące absolwentów, którzy otrzymawszy solidne podstawy do dalszej edukacji i rozwoju, stali się ludźmi wartościowymi i szlachetnymi.

W bogatą tradycję szkoły wpisują się liczne sukcesy jej wychowanków: tytuły laureatów konkursów rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Szkoła może poszczycić się wysokim poziomem nauczania, czego wyrazem były bardzo dobre wyniki na zewnętrznych sprawdzianach szóstoklasisty. Wprowadzane są liczne działania nowatorskie: innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.

Przez 6 dekad zmieniało się zewnętrzne oblicze „Siódemki”. Obecnie  dumą są: wielofunkcyjne boisko, kort tenisowy, siłownia zewnętrzna, plac zabaw i górka. Również wnętrze szkoły zmienia się każdego roku, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

            Po wystąpieniu pani dyrektor rozpoczęła się część artystyczna. Nauczyciele i uczniowie przygotowali program będący swoistą „podróżą w czasie”. Wyjątkowy klimat stworzyły wspomnienia byłych absolwentów: Andrzeja Krysiaka, Doroty Grześkowiak, Jarosława Urbaniaka, Agnieszki Kurzawy, Korneli Ćwiklak, Macieja Kmiecika, Bogny Roszyk, Patryka Wykroty i Ewy Torzyńskiej oraz  piosenki, tańce i recytacje. W podsumowaniu części artystycznej niespodzianką był występ wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali na tę okazję specjalny  utwór. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wypowiedziach wszyscy życzyli „Siódemce” sukcesów i podkreślali jej rolę w środowisku Ostrowa Wielkopolskiego.

            60-lecie to okazja do wspólnego świętowania, ale i stawiania sobie kolejnych wyzwań. Jak mówiła pani dyrektor Urszula Twardowska: „Bądźmy jak diamenty, bo na tej Ziemi żyjemy po to, by dawać światło i pozostawić po sobie dobry i trwały  ślad”.

 

  galeria zdjęć- zobacz

  film -zobacz

  film -zobacz

  film -zobacz

  film- zobacz

  film -zobacz

 

 

                                                             Jubileuszowe Ślubowanie


11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 7 miała miejsce  uroczystość Ślubowania uczniów  klas pierwszych. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ uczniowie klas pierwszych przyjęci zostali w poczet uczniów Siódemki w jubileuszowym roku 60-lecia istnienia szkoły. Pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki i recytując wiersze pokazali, że jest to niezwykle ważne wydarzenie w ich życiu. Podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przez dzieci przyrzeczenia na Sztandar Szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonali wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski  oraz dyrektor szkoły Urszula Twardowska. Wśród zaproszonych gości Siódemka powitała: Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, Radnych Miasta – Joannę Lisiak oraz Damiana Grzeszczyka,  przewodniczącą Rady Rodziców - Izabelę Binek oraz dyrektorów: Przedszkola nr 12- Izabelę Hirsa, Przedszkola nr 13 - Małgorzatę Krzyżanek oraz Przedszkola nr 14 – Renatę Jarosz,  a także prezesów Stowarzyszeń: Czas dla dzieci-  Ewę Bartczak oraz Nasze marzenia - Krystynę Fischer-Bąk. Ta szkolna uroczystość dostarczyła Pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Życzymy, aby każdy dzień spędzony w Siódemce przyniósł wszystkim  Pierwszakom  wiele radosnych chwil i niezapomnianych wrażeń.

 galeria zdjęć- zobacz

 

 

                                                         Dzień  Edukacji Narodowej w Siódemce

 
W piątek 11 października w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku powiązana była z Jubileuszem 60-lecia istnienia szkoły, dlatego miała szczególnie uroczysty charakter.  Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Miasta, Klubu Seniora ,,Optymiści”, byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także obecne grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7- Urszula Twardowska,  szczególnie serdecznie przywitała  licznie przybyłych absolwentów. Program artystyczny nawiązywał do historii Siódemki. Uczniowie dzięki piosenkom, tekstom poetyckim, zdjęciom z kronik przeprowadzili gości przez 6 dekad  istnienia szkoły. Spotkanie przebiegło w uroczystej i jednocześnie miłej atmosferze. Po akademii wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić szkołę, spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami z ławy szkolnej i pobiesiadować w szkole,  której oblicze bardzo  zmieniło się od roku 1959. Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej przygotował zespół nauczycieli: Katarzyna Wencławiak, Grażyna Krolek, Violetta Lebda, Justyna Wojtkowiak, Małgorzata Sępołowicz, Joanna Urbaniak,  Julia Kempińska, Elżbieta Bachorska, Krystyna Fischer- Bąk, Anna Pastuszak- Zalewski, Monika Jaskuła, Grzegorz Jankowski, Agnieszka Gębuś.


Uroczystość 60- Lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Wielkie Święto Szkoły Podstawowej nr 7 – właśnie skończyła 60 lat!

 

 

10 października 2019 roku to wyjątkowy dzień w historii szkoły – 60 lat temu pojawili się w niej pierwsi uczniowie. Aby wpisać się w historię „Siódemki”, świętowanie rozpoczęło się od wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Do fotografii stanęli  dyrekcja szkoły, nauczyciele, absolwenci i uczniowie szkoły. Następnie wszyscy przeszli do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego na uroczystą Mszę św. Kolejnym punktem dnia była  oficjalna część obchodów. W Ostrowskim Centrum Kultury zgromadzili się zaproszeni goście:

-Posłowie na Sejm RP – Jarosław Urbaniak i Tomasz Ławniczak,

-Senator RP Łukasz Mikołajczyk,

-Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Prezes Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Marlena Maląg,

-Starosta Ostrowa Wielkopolskiego – Paweł Rajski,

-Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek,

-Radni  Miasta – Joanna Lisiak, Damian Grzeszczyk, Marek Śliwiński,

-była zastępca Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Ewa Matecka,

-starszy wizytator Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu  - Jarosław Klimczak,

-dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – Anna Grabek – Konieczna,

-przewodnicząca Rady Rodziców - Izabela Binek,                   

 -dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych oraz dyrektor Przedszkola nr 14,

 -dyrektor Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych,

-komendant i zastępca – Powiatowej Komendy Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,

-przewodniczący Rady Osiedla nr 9,

-prezesi Stowarzyszeń: Czas dla dzieci, Nasze marzenia, Kulturalno – Edukacyjnego Ostrów Wielkopolski Zachodni oraz Klubu Seniora Optymiści,

-przedstawiciel banku PKO Bank Polski,

-byli i obecni nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi,

-absolwenci,

-rodzice i mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego,

-uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7,

 media lokalne – telewizja PROART, gazeta Kurier Ostrowski.

Na uroczystości obecny był także absolwent szkoły pan Lech Basiński, który  zapisany jest w księdze absolwentów pod nr 1.

            Pani dyrektor Urszula Twardowska w swoim przemówieniu nawiązała do historii szkoły i jej obecnej roli w środowisku. Zwróciła uwagę, żeSzkoła Podstawowa nr 7 wrosła w pejzaż Ostrowa Wielkopolskiego i stała się szkołą pokoleniową. Jej dzieje to ważna część historii miasta, ponieważ ludzie w niej  wychowani przyczyniali się i przyczyniają do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Ostrowa. Na przestrzeni 60 lat szkoła wykształciła tysiące absolwentów, którzy otrzymawszy solidne podstawy do dalszej edukacji i rozwoju, stali się ludźmi wartościowymi i szlachetnymi.

W bogatą tradycję szkoły wpisują się liczne sukcesy jej wychowanków: tytuły laureatów konkursów rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Szkoła może poszczycić się wysokim poziomem nauczania, czego wyrazem były bardzo dobre wyniki na zewnętrznych sprawdzianach szóstoklasisty. Wprowadzane są liczne działania nowatorskie: innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.

Przez 6 dekad zmieniało się zewnętrzne oblicze „Siódemki”. Obecnie  dumą są: wielofunkcyjne boisko, kort tenisowy, siłownia zewnętrzna, plac zabaw i górka. Również wnętrze szkoły zmienia się każdego roku, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.

            Po wystąpieniu pani dyrektor rozpoczęła się część artystyczna. Nauczyciele i uczniowie przygotowali program będący swoistą „podróżą w czasie”. Wyjątkowy klimat stworzyły wspomnienia byłych absolwentów: Andrzeja Krysiaka, Doroty Grześkowiak, Jarosława Urbaniaka, Agnieszki Kurzawy, Korneli Ćwiklak, Macieja Kmiecika, Bogny Roszyk, Patryka Wykroty i Ewy Torzyńskiej oraz  piosenki, tańce i recytacje. W podsumowaniu części artystycznej niespodzianką był występ wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali na tę okazję specjalny  utwór. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wypowiedziach wszyscy życzyli „Siódemce” sukcesów i podkreślali jej rolę w środowisku Ostrowa Wielkopolskiego.

            60-lecie to okazja do wspólnego świętowania, ale i stawiania sobie kolejnych wyzwań. Jak mówiła pani dyrektor Urszula Twardowska: „Bądźmy jak diamenty, bo na tej Ziemi żyjemy po to, by dawać światło i pozostawić po sobie dobry i trwały  ślad”.

 

  galeria zdjęć- zobacz

  film -zobacz

  film -zobacz

  film -zobacz

  film- zobacz

  film -zobacz

 

 

                                                             Jubileuszowe Ślubowanie


11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 7 miała miejsce  uroczystość Ślubowania uczniów  klas pierwszych. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ uczniowie klas pierwszych przyjęci zostali w poczet uczniów Siódemki w jubileuszowym roku 60-lecia istnienia szkoły. Pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki i recytując wiersze pokazali, że jest to niezwykle ważne wydarzenie w ich życiu. Podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przez dzieci przyrzeczenia na Sztandar Szkoły oraz pasowanie na ucznia, którego dokonali wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Sebastian Górski  oraz dyrektor szkoły Urszula Twardowska. Wśród zaproszonych gości Siódemka powitała: Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, Radnych Miasta – Joannę Lisiak oraz Damiana Grzeszczyka,  przewodniczącą Rady Rodziców - Izabelę Binek oraz dyrektorów: Przedszkola nr 12- Izabelę Hirsa, Przedszkola nr 13 - Małgorzatę Krzyżanek oraz Przedszkola nr 14 – Renatę Jarosz,  a także prezesów Stowarzyszeń: Czas dla dzieci-  Ewę Bartczak oraz Nasze marzenia - Krystynę Fischer-Bąk. Ta szkolna uroczystość dostarczyła Pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Życzymy, aby każdy dzień spędzony w Siódemce przyniósł wszystkim  Pierwszakom  wiele radosnych chwil i niezapomnianych wrażeń.

 galeria zdjęć- zobacz

 

 

                                                         Dzień  Edukacji Narodowej w Siódemce

 
W piątek 11 października w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku powiązana była z Jubileuszem 60-lecia istnienia szkoły, dlatego miała szczególnie uroczysty charakter.  Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Miasta, Klubu Seniora ,,Optymiści”, byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także obecne grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7- Urszula Twardowska,  szczególnie serdecznie przywitała  licznie przybyłych absolwentów. Program artystyczny nawiązywał do historii Siódemki. Uczniowie dzięki piosenkom, tekstom poetyckim, zdjęciom z kronik przeprowadzili gości przez 6 dekad  istnienia szkoły. Spotkanie przebiegło w uroczystej i jednocześnie miłej atmosferze. Po akademii wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić szkołę, spotkać się ze swoimi kolegami i koleżankami z ławy szkolnej i pobiesiadować w szkole,  której oblicze bardzo  zmieniło się od roku 1959. Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej przygotował zespół nauczycieli: Katarzyna Wencławiak, Grażyna Krolek, Violetta Lebda, Justyna Wojtkowiak, Małgorzata Sępołowicz, Joanna Urbaniak,  Julia Kempińska, Elżbieta Bachorska, Krystyna Fischer- Bąk, Anna Pastuszak- Zalewski, Monika Jaskuła, Grzegorz Jankowski, Agnieszka Gębuś.

  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________