23 lipca 2024   
  


KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

 1. Marian Winiecki - pierwszy kierownik Szkoły Podstawowej Nr 7 ( w latach 1958 - 1968
 2. Stefania Grzegorczyk - kierownik (w latach 1969 - 1972 ) dyrektor ( w latach 1972 - 1985 )
 3. Włodzimierz Mieloch - Dyrektor (od 1985 do 31.08.2002)
 4. Marzena Czapracka - Dyrektor (od 01.09.2002 do 31.08.2012)
 5. Urszula Twardowska - Dyrektor (od 01.09.2012)


 

ZASTĘPCY KIEROWNIKA I DYREKTORA SZKOŁY

 1. Ryszard Truszkowski - zastępca kierownika (w latach 1958 - 1965)
 2. Stefania Grzegorczyk - zastępca kierownika (w latach 1965 - 1968 )
 3. Tadeusz Raczak - zastępca kierownika (w latach 1969 -1970 )
 4. Wanda Mieloszyk - zastępca kierownika (w latach 1970 - 1989 )
 5. Krystyna Alcer - zastępca dyrektora (w latach 1981 - 2000 )
 6. Maria Kuczer -Dobiszewska - zastępca dyrektora (w latach 1990 - 2007)
 7. Elwira Adamek - zastępca dyrektora (od 01.09.2007 do 31.08.2012)
 8. Małgorzata Mizerna - zastępca dyrektora (od 01.09.2012)
 9. Bogna Roszyk - zastępca dyrektora (od 15.02.2018)


KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

 1. Marian Winiecki - pierwszy kierownik Szkoły Podstawowej Nr 7 ( w latach 1958 - 1968
 2. Stefania Grzegorczyk - kierownik (w latach 1969 - 1972 ) dyrektor ( w latach 1972 - 1985 )
 3. Włodzimierz Mieloch - Dyrektor (od 1985 do 31.08.2002)
 4. Marzena Czapracka - Dyrektor (od 01.09.2002 do 31.08.2012)
 5. Urszula Twardowska - Dyrektor (od 01.09.2012)


 

ZASTĘPCY KIEROWNIKA I DYREKTORA SZKOŁY

 1. Ryszard Truszkowski - zastępca kierownika (w latach 1958 - 1965)
 2. Stefania Grzegorczyk - zastępca kierownika (w latach 1965 - 1968 )
 3. Tadeusz Raczak - zastępca kierownika (w latach 1969 -1970 )
 4. Wanda Mieloszyk - zastępca kierownika (w latach 1970 - 1989 )
 5. Krystyna Alcer - zastępca dyrektora (w latach 1981 - 2000 )
 6. Maria Kuczer -Dobiszewska - zastępca dyrektora (w latach 1990 - 2007)
 7. Elwira Adamek - zastępca dyrektora (od 01.09.2007 do 31.08.2012)
 8. Małgorzata Mizerna - zastępca dyrektora (od 01.09.2012)
 9. Bogna Roszyk - zastępca dyrektora (od 15.02.2018)
  Szukaj   

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________

 

 

 

_____________________

Opieka stomatologiczna

--------------------------------------------

...

.......................................................

______________________

 

______________________

 

Zapisz dziecko
do szkoły

______________________

 

______________________

 

 Egzamin

ósmoklasisty


______________________

 

 

______________________

 

 ______________________

 

Warto zobaczyć

 

 ______________________

 

 ______________________