Etap ustny VII Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego ,,Obraz wojny w literaturze”

Categories: | Author: Violetta Lebda | Posted: 2020-02-20 | Views: 151

 

 W Szkole Podstawowej nr 7 odbył się w czwartek 20 lutego drugi  etap VII Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych. 

 

 

 Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta – pani Beaty Klimek. Tegoroczna edycja miała tytuł ,,Obraz wojny w literaturze- Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego”. Do etapu ustnego przystąpiło 17 uczniów z 5 ostrowskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik losował zestaw pytań i odpowiadał na nie przed komisją, która oceniała realizację tematu, styl i kompozycję wypowiedzi.  Zagadnienia dotyczyły lektur konkursowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do części ustnej konkursu. Po zsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej jury wyłoni laureatów. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 19 marca w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Lipskiego i ks. Jana Kompalły. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 przy współpracy z Urzędem Miasta i Radą Rodziców.  Za przeprowadzenie projektu odpowiedzialny jest zespół polonistów: Grażyna Krolek, Aurelia Paczkowska, Katarzyna Wencławiak, Danuta Żywica. 

autor: Grażyna Krolek

 Galeria - zobacz